Overslaan en naar de inhoud gaan

Economische zelfstandigheid
 

Economisch zelfstandige vrouwen hebben meer invloed op hun inkomen, voortplanting en ontwikkeling van hun kinderen. Hun extra verdiensten zijn tevens een investering in de volgende generatie. Een multipliereffect ten behoeve van de hele gemeenschap. In de opkomende economieën hebben vrouwen al enorme vooruitgang geboekt. Het grote succes stimuleert ons om hier nog meer aan bij te dragen, want vrouwen zijn hier nog steeds de drijvende kracht. Dat blijkt uit:

  •  De allerarmste families zijn nog steeds afhankelijk van het inkomen van de vrouw
  •  Het inkomen van de vrouw komt niet alleen ten goede aan de vrouw maar ook aan hun families
  •  Vrouwen investeren meer dan mannen hun verdiende vermogen in gezondheid, onderwijs en het welzijn van hun familie
Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap

Wij geloven in vrouwelijk ondernemers- en leiderschap op het allerarmste niveau. Wij helpen de allerarmste vrouwen in Azië die verder geen toegang hebben tot financiële middelen om te ondernemen en uitgesloten worden bij de financiële instellingen. Juist het stimuleren van economische bedrijvigheid voor deze vrouwen op microniveau brengt duurzame ontwikkeling voor henzelf en hun families. Microfinanciering van vrouwelijk ondernemerschap bestaat uit drie pijlers die cruciaal zijn om een maximaal zelfredzame situatie voor de allerarmste vrouwen in Azië te bereiken.

Microkrediet, sparen en training

De eerste pijler is de lening, een lening van gemiddeld EUR 200 om een eigen bedrijfje te starten in bijvoorbeeld kippen, textiel of kaarsen.

 

Om de vaardigheid van financiële planning te leren, om te wennen aan het beheren en aflossen, maar ook als reserve voor onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte, trouwen en onderwijskosten, is het belangrijk dat de vrouwen leren sparen.

 

Tot slot vinden wij het belangrijk om ook te investeren in de kennis en kunde van de vrouwen door ze te trainen in bedrijfsvoering, marketing, boekhouden en in technische kennis over producten.

 

Wij geloven dat juist de combinatie van deze drie pijlers duurzaam is en een gezonde basis geeft voor ondernemerschap en bedrijfsvoering. Ons streven is om deze drie pijlers in alle projecten vertegenwoordigd te zien, ofwel via onze eigen partners en leningen, ofwel via samenwerkingen van onze partners ter plekke.

 

One motivation for women’s empowerment is basic fairness and decency. Young girls should have the exact same opportunities that boys do to lead full and productive lives. But second, the empowerment of women is smart economics. (…) In fact studies show that investments in women yield large social and economic returns.'  Robert B. Zoellick | President | the World Bank Group

Hoe weten we dat dit werkt?

De ontwikkelingen op het vlak van microkrediet gaan snel. Berichten als ‘microkrediet als potentiële macroschuld’ horen wij ook en spelen vooral bij commerciële partijen en geformaliseerde banken. Hier hebben microkredieten geleid tot economisch rendement boven maatschappelijk rendement. Gevolg: oorspronkelijk gedefinieerde doelgroepen worden niet bereikt, nieuwe schulden ontstaan om oude schulden te betalen, het ondernemerspotentieel wordt niet verwezenlijkt, er is een hoge mate van overheadkosten en dus blijft veel geld aan de strijkstok hangen.


Wij als Microkrediet voor Moeders doen het dus anders! Wij werken op basis van de volgende uitgangspunten:
 

Vrijwilligers organisatie. We werken bewust met een vrijwilligers organisatie en hebben (mede) daardoor nagenoeg geen kosten in Nederland; iedere gedoneerde euro gaat grotendeels naar onze vrouwen in Azië. Vanuit de win-win gedachte werken wij samen met veel Nederlandse organisaties en vrijwilligers die hun betrokkenheid tonen in natura, euro's of nieuwe business.

 

Eigen fundraising. De financiering van onze stichting is gebaseerd op donaties van particuliere en zakelijke donoren, donaties in de vorm van diensten van onze partners in Nederland en voor een deel door investering. Het is ons beleid om fondsen te werven zonder kosten te maken. Alle communicatie en uitingen zoals website en foldermateriaal die we hierbij inzetten, komt voort uit de pro bono samenwerking met onze partners in Nederland. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten zoals de Female Leadership Journey. Dit is een leiderschapsreis voor vrouwen, waarbij ook onze projecten worden bezocht en een deel van het reisgeld ter plekke in een fonds gedoneerd wordt. Ook de Kookmaand is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij restaurants en particulieren geld ophalen door te koken voor ons.

 

Lokale partners in Azië. We werken met lokale partners in Azië. We selecteren onze partners zorgvuldig op hun missie en waarden; maatschappelijk rendement om de allerarmste vrouwen een kans op ondernemen te gunnen, staat voor ons bovenaan. Wij bepalen samen met hen een acceptabele rente richting de vrouwen. We maken geen winst in deze samenwerking; wij lenen de verkregen donaties in Nederland uit tegen 0%-tarieven, zodat met elk gedoneerde euro zoveel mogelijk vrouwen kunnen ondernemen. Wij kiezen er bewust voor om de focus op Azië te houden om zo de opgebouwde kennis en ons netwerk optimaal in te zetten.

 

Wij geven ‘de hengel in plaats van de vis’. Microkrediet brengt zelfredzaamheid en zelfstandigheid via economische bedrijvigheid. Wij geloven dat dit niet kan zonder onderwijs, zorg en infrastructuur. Wij bekijken een partnerorganisatie en een projectvoorstel daarom altijd integraal en brengen daarbinnen onze focus aan op microfinanciering. Wij geloven dat de allerarmste vrouwen op die manier de beste basis krijgen om hun situatie te verbeteren.

 

Een professionele organisatie.  We richten onze organisatie professioneel in. We leggen de lat hoog voor onze vrijwilligers en partners en bouwen constant aan onze samenwerking op basis van verbinding, vertrouwen en output. Daarnaast werken we met state of the art communicatiemiddelen, onderhouden onze vakkennis, organiseren jaarlijks een bootcamp om de doelstellingen scherp te stellen. Tot slot hebben we een duidelijke overlegstructuur die zorgt voor ritme en resultaat, maken we gebruik van poverty assessments bij onze projecten en werken we met interne rapportages. Op die manier weten we uiteindelijk per vrouw op basis van welk businessplan zij waarin investeert en wat de impact hiervan is.

 

Verbinding. Tot slot vinden wij dat –bij alles wat we doen– verbinding centraal moet staan. Verbinding met de vrijwilligers in Nederland, met onze partners in Azië, met de vrouwen onderling in de projecten, met onze partners en donateurs in Nederland en met onze Missie. Onze ervaring is dat vanuit verbinding en samenwerking vele grenzen wegvallen en de mooiste zaken als vanzelf ontstaan. 

Ook bijdragen?

Geloof jij ook dat een kleine bijdrage tot grootst effect leidt? Onze vrouwelijke ondernemers in Azië kunnen al met gemiddeld EUR 108 per jaar een kleine onderneming starten en worden hierin ook nog getraind. Helpen kan door:

  • Financieel bijdragen
  • Een actie opzetten waar wij je graag bij helpen
  • In natura zelf als ondernemer bijdragen
  • Als vrijwilliger of de stichting helpen met een klus

Laat ons weten wat je plannen zijn.

Stap 1 van 4

Maandelijks
Eenmalig
Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren

Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren