Overslaan en naar de inhoud gaan

NIEUW: Impact Report 2023

Met trots en plezier blikken we terug op de impact van Microkrediet voor Moeders in 2023. We brachten cijfers, beeld en verhalen samen in ons vierde Impact Report. Hiermee geven we donateurs en vrijwilligers inzicht in het effect van hun bijdrage en inzet.

 

In 2023 waren trainingen een belangrijke pijler onder nieuwe projecten. Dankzij de steun van al onze donateurs, was dit een goed jaar voor MVM, want we hebben bijna € 100.000 aan totaal 11 nieuwe projecten bij 11 verschillende partners kunnen financieren. Door het revolverende karakter van de leningen hebben we aanvullend nog eens 1.403 vrouwen kunnen helpen met een microkrediet, waarmee we in totaal 2.031 vrouwen hebben kunnen ondersteunen afgelopen jaar.  

De details staan in ons Impact Report 2023, welke je hier kunt lezen.

Recente jaarverslagen

Om transparantie te verschaffen richting onze donateurs en partners, maken we alle cijfers en alle resultaten voor iedereen toegankelijk. In ons financieel en sociaal jaarverslag is terug te lezen waar de gedoneerde en gesubsidieerde gelden voor zijn ingezet.

Jaarverslag 2023
 

2023 kan met recht een goed jaar voor Microkrediet voor Moeders (MvM) worden genoemd. Niet alleen hadden we een record aan donaties, waardoor we een heleboel mooie projecten konden financieren, ook trokken we weer nieuwe, enthousiaste vrijwilligers aan en werden meerdere vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van teambuilding en strategievorming.

Lees verder over onze initiatieven en ontwikkelingen in het jaarverslag 2023.

Jaarverslag 2022

2022 was een jaar van verandering voor Microkrediet voor Moeders (“MVM”). De belangrijkste verandering was, naast een volledige bestuurswisseling, de uitvoering van het besluit dat eind 2021 door MVM is genomen om niet langer leningen bij onze partners uit te zetten, maar om voortaan met schenkingen te gaan werken. In de wandelgangen heet dit besluit “van loan naar grant”.

Lees verder over onze initiatieven en ontwikkelingen in het jaarverslag 2022.

Jaarverslag 2021

Tegen de verwachtingen en hoop in hield de Covid pandemie ook in 2021 de wereld in zijn greep. Vooral in de zomermaanden worstelden onze partners en vrouwen in Azië met een hevige covid-uitbraak. Veel landen voerden nieuwe maatregelen in waardoor periodieke bijeenkomsten van leengroepen werden geannuleerd, het incasseren van leningen werd uitgesteld en er geruime tijd geen vraag was naar nieuwe microkredieten. Ondanks Covid onderhielden we juist nu nauw contact met onze lokale partners. In lijn met onze missie lag de focus op microkrediet (herstel)projecten en het stimuleren van zelfredzaamheid van vrouwen middels ondernemerschap. Een selectieve groep vrouwen die zeer hard werd getroffen ontving dit jaar Covid-noodhulp. Trainingen werden in de loop van het jaar geleidelijk weer opgestart.

Lees hier het volledige jaarverslag 2021.

Jaarverslag 2020

Op 16 mei 2020, bestond MvM 15 jaar. 2020 is een gedenkwaardig jaar door de uitbraak van de COVID-19 pandemie die ons allemaal zwaar raakte., maar vooral de armste mensen ter wereld. De coronacrisis maakte de kwetsbaarheid van vele arme, hardwerkende vrouwen in Azië pijnlijk duidelijk. Voor vrouwelijke micro-ondernemers in onze projecten maakte de gedwongen sluiting van markten onmiddellijk het einde aan hun dagelijkse inkomsten. Zo verloren vrouwen in kledingfabrieken in Bangladesh vaker hun baan. ​De noodzaak van ons werk was het afgelopen jaar dan ook urgenter dan ooit. We zijn trots op de samenwerking met onze lokale partners die ons advies gaven noodpakketten te financieren ter ondersteuning van de vrouwen in deze uitdagende tijd. De actie voor het COVID-noodfonds bracht binnen 9 dagen € 22.500,- op. Ongekend hoe genereus en betrokken onze donateurs reageerden. Voorlichting, hygiënische producten en voedselpakketten stelden de vrouwen in staat om enkele maanden te overbruggen. Daarnaast spraken we met onze partners een zogenaamde repayment holiday af. Zodat de vrouwen minstens 3 tot 6 maanden geen terugbetaling van hun microkredieten verschuldigd waren. Hiermee konden we meer dan 2.600 vrouwen in India, Bangladesh, Vietnam, Indonesië en Laos door een lastige periode helpen!

 

De plannen die er waren voor ons lustrumjaar hadden we uitgesteld of meer digiaal ingestoken. Daarnaast hadden we ook onze huisstijl vernieuwd.

 

Lees hier het volledige jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

In 2019 ondersteunden we 4.721 vrouwen in onze projecten via onze 32 lokale partners die kleine kwetsbare gemeenschappen steunen. We zijn gestart met het opzetten van een analyse, zodat we nauwkeuriger kunnen meten wat de impact van het verstrekken van onze microkredieten is. We zijn een pilot gestart met het aanbieden van trainingen als onderdeel van het microfinancieringsprogramma. Daarmee ondersteunen we actief vrouwen in financiële geletterdheid, capaciteitsopbouw en andere activiteiten.

 

We hebben in 2019 € 67.656,- aan donaties opgehaald en blijven ons inzetten om te zorgen dat van elke gedoneerde euro minimaal € 0,95 wordt uitgegeven van het eigenlijke doel (dit jaar € 0,99), een uniek aspect van onze stichting die volledig gerund wordt door toegewijde, onbetaalde vrijwilligers. De 10e editie van onze Female Leadership Journey (FLJ) naar Vietnam, georganiseerd in nauwe samenwerking met onze partners LAB voor Leiders en Namasté Reizen, was een groot succes.

 

Lees hier het volledige jaarverslag 2019.

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben we met ons revolving fonds de magische grens van EUR 500.000 overschreden. Een prachtige mijlpaal. We hebben via nieuwe en bestaande partners aan 806 'nieuwe' vrouwen een microkrediet van gemiddeld EUR 101 kunnen geven en hen zo op weg kunnen helpen naar hun economische zelfstandigheid.

 

Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van het versterken van onze samenwerking met de bestaande partners. In de landen waarin we actief zijn, zien we nog veel potentieel. Het vinden van geschikte partners in andere landen (inclusief de Filipijnen) heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

 

We hebben EUR 77.500 aan donaties mogen ontvangen van een grote en diverse groep particulieren, bedrijven, stichtingen en verenigingen. Zonder hun financiële steun zouden we de ambities en dromen van Microkrediet voor Moeders nooit kunnen waar maken. Dank jullie wel voor alle steun!

 

Voor komend jaar gaan we door met het ontplooien van nieuwe initiatieven, met ‘impact’ als leidend thema.

Open het jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017

Ook in 2017 lag onze focus op de (langere) lopende projecten en fondsen. We hebben de goedlopende projecten uitgebreid en een aantal nieuwe projecten opgestart.

 

Cambodja is het laatste decennium overladen met microkredietorganisaties. Een reden voor ons om ons terug te trekken uit dit prachtige land. Daarom hebben we gekeken naar een ander land in Azië. Na een grondige analyse hebben we ervoor gekozen om in de Fillipijnen actief te worden. We hebben een Programma Manager gevonden met een uitgebreid lokaal netwerk en hebben een positief gevoel over de uitbreiding in 2018.

 

We hebben ongeveer EUR 96.000 aan nieuwe donaties ontvangen in 2017. Een prachtig bedrag waar we onze donateurs en partners heel dankbaar voor zijn. Met dit bedrag hebben we ongeveer 1.000 nieuwe microkredieten kunnen verstrekken.

 

In 2017 startten we de Academy, die tot doel heeft fondsen te werven voor extra opleidingsbehoeften van onze lokale partners. We hopen snel onze eerste donaties te ontvangen en direct ook aanvullende opleidingen mogelijk te kunnen maken.

Open het jaarverslag 2017.

Jaarverslag 2016

In 2016 was onze focus gericht op meer inzicht krijgen in de status van sommige (langere) lopende projecten en fondsen, maar ook - in lijn met de voorgaande jaren - het uitbreiden van goedlopende projecten en het vinden van nieuwe partners om nieuwe projecten te startent. Om zo een toenemend aantal vrouwen in staat te stellen hun kracht en potentieel te manifesteren.

 

In Zuid-Azië begonnen we 2016 met 15 lokale partners. Gedurende het jaar hebben we 4 nieuwe projecten gestart en hebben we afscheid genomen van één lokale partner. In de regio Zuid-Oost Azië hebben we onze samenwerking uitgebreid met één lokale partner. Eind van het jaar werkten we hier met 11 lokale partners aan in totaal 12 projecten. In 2016 is de waarde van het fonds stabiel gebleven.

 

Met de hulp van onze donateurs hebben we tot nu toe ongeveer 9.750 vrouwen en 20.000 kinderen kunnen bereiken door kansarme vrouwen een klein microkrediet te bieden.

Open het jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015

In 2015 was onze belangrijkste focus - in lijn met 2014 - onze lopende microkredietprojecten uit te breiden met onze Aziatische partners en nieuwe partners te vinden om projecten op te starten. Zo hopen we een grotere groep vrouwen te bereiken en te investeren in hun kracht en potentieel.

 

Tegen het einde van het 2015 was de waarde van het fonds van ongeveer EUR 430.000 uitgegroeid tot circa EUR 480.000. De meerderheid van de fondsen is afkomstig is van onze eigen fondsenwerving in Nederland. Een klein deel is gefinancierd door Dutch Microfinance (DM), een Nederlandse stichting waar we in 2013 een partnerschap mee zijn aangegaan.

Open het jaarverslag van 2015.

Jaarverslag 2014

In 2014 lag onze voornaamste focus op het uitbreiden van onze lopende microkrediet projecten samen met onze Aziatische partners én om nieuwe partners te vinden om nieuwe projecten te starten. Zo kunnen we een grotere groep vrouwen bereiken en om hen in staat stellen hun kracht en potentieel te ontwikkelen.

Open het jaarverslag van 2014.

Jaarverslag 2013

In 2013 lag de focus op uitbreiden van onze microkrediet programma's, versterken van de relatie met onze lokale partners in Azië, werven van nieuwe fondsen in Nederland en verder professionaliseren van onze 100 % vrijwilligersorganisatie.

Open het jaarverslag van 2013.

Jaarverslag 2012

In 2012 was het doel meer van de armste en uitgesloten vrouwen te bereiken door het versterken van onze bestaande lokale partnernetwerk en het professionaliseren onze interne organisatie. We hebben in 2012 een groot deel van de uitdagende doelstellingen bereikt zoals het bereiken van ruim 5.000 nieuwe vrouwen en uitbreiding van het partnernetwerk. Uitdagend blijft het werven van nieuwe fondsen in Nederland.

Open het jaarverslag 2012.

Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders bestaat nu zeven jaar. Zeven jaar geleden begonnen we met een revolving fonds van EUR 1.500. Dit geld is destijds uitgeleend aan 21 vrouwen in Sri Lanka met hulp van onze lokale partner BBSWI. Dit geld is inmiddels alweer vier keer opnieuw uitgeleend, deels aan dezelfde vrouwen om hun onderneming uit te breiden en aan nieuwe groepen vrouwen. Anno 2012 is Microkrediet voor Moeders actief in acht landen, namelijk Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Laos, Nepal, Sri Lanka en Vietnam.

Open het jaarverslag 2011.

Jaarverslag 2010

De eerste leerzame vijf jaar zijn voorbij, het blijkt dat onze organisatie professioneel is, ook al werken we volledig met een vrijwilligersteam: we hebben namelijk de grootste toename van het revolving fonds sinds onze oprichting gerealiseerd. Dit betekent dat we in totaal meer dan 3,5 duizend gezinnen hebben ondersteund!

Open het jaarverslag 2010.

Stap 1 van 4

Maandelijks
Eenmalig
Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren

Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren